KAUNAS PHOTO STAR 2018 finalistai

Atsiprašome, šio turinio lietuviškai nėra

Finalists of KAUNAS PHOT STAR 2018:

Alena Grom (Ukraine) “Medium of Instruction”

Davide Monteleone (Italy) “A New Silk Road”

Federico Estol (Uruguay) Shine Heroes“

Gloria Oyarzabal (Spain) WOMAN GO NO’GREE“

Gregoire Cachemaille (Switzerland/Germany) Subsidences“

Hannes Jung (Germany) “How Is Life?“

Hester den Boer (Netherlands) “The Gulag Heritage“

Kirill Golovchenko (Ukraine/Germany) “Bitter Honeydew“

Laurent Muschel (France) Haircut – From Ethiopia to Cuba

Lynné Bowman Cravens (USA) Works with different titles

Mindaugas Ažušilis (Lithuania) “Accident”

Simon Menner (Germany) “Camouflage“

Congratulations!

Artists, invited for residencies will be annouced at the start of their respective residencies.

KAUNAS PHOTO 2018 program, including other artists from the Open Call, will be announced in June.

The Opening of the festival and the KAUNAS PHOTO STAR 2018 Finalists’ exhibition will be held on September 1, 2018.

KAUNAS PHOTO 2018 program will be announced in June.

Subscribe to KAUNAS PHOTO newsletter:

http://festival.kaunasphoto.com/newsletter-signup

Alena Grom (Ukraina) “Instrucijų medija”

Davide Monteleone (Italija) “Naujasis šilko kelias”

Federico Estol (Urugvajus) Švytintys herojai“

Gloria Oyarzabal (Ispanija) WOMAN GO NO’GREE“

Gregoire Cachemaille (Šveicarija/Vokietija) Nusėdimas“

Hannes Jung (Vokietija) “Kaip gyvenimas?“

Hester den Boer (Nyderlandai) “Gulago paveldas“

Kirill Golovchenko (Ukraina/Vokietija) “Kartūs vaisiai“

Laurent Muschel (Prancūzija) Kirpėjai – nuo Etiopijos iki kubos

Lynné Bowman Cravens (JAV) Darbai įvairiais pavadinimais

Mindaugas Ažušilis (Lietuva) “Avarija”

Simon Menner (Vokietija) “Kamufliažas“

Sveikinimai!

Menininkai, kviečiami į rezidencijas bus skelbiami jų rezidencijų pradžioje.

KAUNAS PHOTO 2018 programa, įskaitant pasirinktus iš atviro kvietimo, bus paskelbta birželio mėnesį.

Festivalio ir KAUNAS PHOTO STAR 2018 finalistų parodos atidarymas – rugsėjo 1 d.

Užsisakykite festivalio KAUNAS PHOTO naujienlaiškį:

http://festival.kaunasphoto.com/newsletter-signup/