Paskelbti finalininkai – Kaunas Photo 2021 kvietimas teikti darbus (iki birželio 10 d.)

Kvietimas baigėsi. Dėkojame visiems fotografams / menininkams, teikusiems darbus. Paskelbti KAUNAS PHOTO STAR 2021 apdovanojimo finalininkai:

Marna Clarke (JAV) „Senstant“
Fábio Cunha (Portugalija) „Vidinis žvėris“
Alain Schroeder (Belgija) „Senolės nardytojos“
Michal Solarski ir Tomasz Liboska (Lenkija / Jungtinė Karalystė) „Kirpk trumpai“
Rosa Mariniello (Italija) „Sustabdyta jaunystė“
Magdalena Stengel (Vokietija) „±100“
Clelia Rochat (Belgija) „Gražios mergiotės“
Martha Thomas (JAV) „Nepamiršk, čia jums ne Lietuva“

Sveikinimai!

Nugalėtoja/as bus paskelbtas rugsėjo 3 dieną KAUNAS PHOTO STAR 2021 finalininkų parodos atidarymo metu.

Fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO yra didžiausias kasmetinis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse, rengiamas nuo 2004 m. Šis tarptautinis festivalis veikia kaip platforma kylančių fotografijos talentų premjeroms. „Photo World“ žurnalas (Kinija) įvardino festivalį KAUNAS PHOTO kaip Europos fotografijos kryžkelę. Dabartinis festivalio KAUNAS PHOTO tikslas – tapti draugišku festivaliu tiek publikai, tiek dalyvaujantiems fotografijos kūrėjams.

Bendradarbiaujant su portalu LensCulture, festivalis KAUNAS PHOTO skelbia Atvirą kvietimą fotografams/menininkams teikti darbus aštuonioliktajai festivalio laidai su trimis galimybių sritimis: įtraukimas į festivalio parodų programą, projekcijų vakarus ir KAUNAS PHOTO STAR konkursą, kurio nugalėtojo personalinė paroda rodoma Kauno fotografijos galerijoje. Nugalėtojui tenka ir 2500 EUR piniginis prizas.

Festivalio KAUNAS PHOTO atidarymo renginiai prasidės 2021 m. rugsėjo 3 d. su KAUNAS PHOTO STAR paroda, o renginiai ir lauko parodos tęsis iki spalio pabaigos.

Tema, motyvas – Amžius“

„Jaunystė – kvailystė“, – galima išgirsti sakant vyresnius žmones. Arba: „naujosios kartos yra pasimetusios kompiuterių ekranuose“ ir „nesugebėtų išgyventi“ ne interneto pasaulyje. Šį filosofijų susidūrimą lemia ne tik realaus laikmečio sąlygos, bet skirtingų kartų gyvenimo suvokimas.

2021-aisiais festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio bus skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Laukiami darbai, susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Tarp galimų aktualių temų – pandemija ir būdai, kuriais skirtingo amžiaus žmonės susidoroja su izoliacija. Festivalis KAUNAS PHOTO, glaudžiai susijęs su dokumentine fotografija, tačiau mielai priimantis ir ironišką ar net humoristinį temų traktavimą, ieško menininkų, kurie stebi, analizuoja, kuria kartu su žmonėmis – tiek su tais, kurie yra gyvenimo kryžkelėse, tiek su tais, kurie jau yra visko matę: valiutų, politinių sistemų, technologijų ir sienų kaitas.

Daugelyje pasaulio šalių aštuoniolika metų – tai amžius, kai baigiama mokykla arba iš gimtojo miesto išvažiuojama į didmiestį, keliaujama po pasaulį (kaip buvo iki pandemijos), pasirenkama, už ką balsuoti, galbūt įgyjamas vairuotojo pažymėjimas, galbūt pasineriama į nežinomų ir nenusakomų suaugusiųjų naktinio ir dieninio gyvenimo patirčių paieškas. Aštuoniolikmetis festivalis KAUNAS PHOTO 2021 ieškos jaunatviško gyvenimo, jo kasdienių kovų ir skonių, sunkumų ir pergalių.

Fotografijos darbuose yra labai laukiami pasakojimai ir mintys apie tai, ką būtų galima padaryti, kad pagerėtų jaunų žmonių gyvenimas, gyvenimo ir darbo galimybės bei sąlygos, taip pat apie tai, ką jaunimas daro, kad pakeistų šiuolaikinį pasaulį. 18 metų amžiaus riba dažnai siejama su savarankiškumu, savais sprendimais, sutikimu, ar asmuo leidžia, kad jo atvaizdas būtų viešinamas fotografuojant. Vis dėlto KAUNAS PHOTO komanda, puikiai suprasdama, kad vaikų ir jaunimo fotografavimas bei jų atvaizdų eksponavimas gali būti keblus ir sudėtingas, kviečia fotografus plačiai interpretuoti jaunimo temą.

KAUNAS PHOTO STAR 2021 tema atitinka bendrą festivalio temą – AMŽIUS.

Kokius darbus teikti?

Darbai teikiami serijomis. Atvirame kvietime laukiamas sukonstruotas fotografijų pasakojimas, konceptualios ar estetinės fotografijos rinkinys, kurį galima pateikti/ pristatyti dvylika – penkiolika atvaizdų. Jei video medžiaga yra neatskiriama kūrinio dalis, 12-15 fotografijų rinkinys tekstiniame aprašyme turi būti papildomas tiesioginėmis nuorodomis į video medžiagą youtube ar vimeo platformose. Jei svarbu, 1-3 fotografijų iš penkiolikos gali sudaryti ekspozicijų vaizdai.

Kas gali teikti darbus?

Visi Fotografai/Menininkai, nežiūrint jų amžiaus, pilietybės ir gyvenamosios vietos yra kviečiami teikti darbus atvirame kvietime. Nors KAUNAS PHOTO festivalis yra žinomas savo polinkiu į dokumentinę fotografiją, tačiau Atvirame kvietime laukiami ir programoje rodomi įvairūs stiliai, žanrai, požiūriai į fotografiją. Baigtos ir vis dar kuriamos serijos yra vienodai laukiamos.

Fotografai/Menininkai, besitaikantys į KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimą turėtų savęs paklausti: “ar darbas, kurį siūlau, yra tinkamas užpildyti 200 m2 ploto galeriją?”.

Darbo teikimą sudaro:

 • Darbo pavadinimas;
 • 12-15 atvaizdų (2000 px ilgojoje kraštinėje, RGB, JPG kokybė 90%);
 • trumpas darbo aprašymas (iki 250 žodžių);
 • trumpa rašytinė autoriaus biografija (iki 250 žodžių),
 • Fotografo/Autoriaus kontaktai: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas;
 • Registracijos mokestis už vieną seriją, mokamas teikimo metu – 25 EUR (negrąžinamas). Priimamos ne daugiau kaip dvi vieno autoriaus serijos. Tekstai turi būti pateikiami angliškai.

Teikimas vyksta per LensCulture sistemą. Tiesioginė nuoroda:
https://www.lensculture.com/competitions/kaunas-photo-star-2021/events

Terminas – 2021 m. gegužės 29 d. birželio 10 d.

Fotografai/Menininkai kviečiami teikti darbus nelaukdami paskutinio termino, nes festivalio kuratoriai žiūrės darbus kai tik jie pateks į LensCulture peržiūrų ir vertinimo sistemą.

3 galimybių sritys viename kvietime

Atviram kvietimui darbus pateikę Fotografai / Menininkai gali būti įtraukti dalyvauti festivalyje KAUNAS PHOTO 2021 šiais būdais:

 • Festivalio KAUNAS PHOTO parodų programa – parodos galerijose, muziejuose ir po atviru dangumi Kauno erdvėse;
 • KAUNAS PHOTO festivalio projekcijų programa;
 • Naujasis KAUNAS PHOTO STAR Apdovanojimas – finalininkų ir nugalėtojo parodos.

Ne paskutinės svarbos faktorius yra sprendimo galią ir resursus turinčių kuratorių žiuri komisija, kuri vertina visus atviram kvietimui teikiamus darbus. Šie kuratoriai gali savo veikla prisidėti prie tolimesnių fotografų darbų sklaidos galimybių per jų institucijų, platformų, renginių ir tinklų veiklas.

Kas yra KAUNAS PHOTO STAR?

KAUNAS PHOTO STAR tradicija prasidėjo 2010 m., apdovanojant geriausią portfolio peržiūrų dalyvį personaline paroda Kauno fotografijos galerijoje ir taip pagerbiant rytojaus fotografijos žvaigždes. Nuo 2018 m. šalia parodos KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojas taip pat gauna 2500 EUR piniginį prizą. Lietuvos Respublikos piliečiui, tapus prizo laureatu, šis piniginis prizas neapmokestinamas.

KAUNAS PHOTO STAR Finalininkų ir Nugalėtojo parodos Kauno senamiesčio erdvėse ir Kauno fotografijos galerijoje bendru pavadinimu „KAUNAS PHOTO STAR“ atsidarys 2021 m. rugsėjo 3 d. vakarą. Nugalėtojo vardas bus atskleistas tik atidarius Kauno fotografijos galerijos duris.

Parodos atidarymas ir KAUNAS PHOTO STAR 2020 apdovanojimo nugalėtojų paskelbimas – Chiara Panariti & Gianfranco Ferraro (Italija) su darbu “Cronostasi”

KAUNAS PHOTO STAR Finalininko ir Nugalėtojo atrinkimas

Konkurso KAUNAS PHOTO STAR vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape KAUNAS PHOTO STAR konkursui pateiktus darbus LensCulture portalo konkursų sistemoje nuotoliniu būdu vertina žiuri komisijos nariai.
Antrajame etape jungtinė fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija patvirtina aštuonis finalininkus is išrenka nugalėtoją.

Remiantis LensCulture sistemoje sukauptais balsais ir pateiktų serijų reitingais sudaromas finanininkų sąrašas. Finalininkais tampa balsavimo rezultatų didžiausią balų surinkusių 8 serijų autoriai. Jei po aštuntosios reitingo pozicijos einančio darbo balas žemesnis, finalininkai tvirtinami pagal žiuri balsavimo rezultatus. Jei tarp geriausių serijų dukart patenka to paties autoriaus darbai, finalininkų grupei priskiriamas tolimesnės pagal reitingą esančios serijos autorius. Jei artimiausias pretendentas į finalistus (devintasis, dešimtasis sąraše) gavo tokį patį ar labai panašų balų skaičių į mažiausiai balsų gavusio finalisto, bendra KAUNAS PHOTO festivalio ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija, renkanti KAUNAS PHOTO STAR nugalėtoją, gali finalistų grupę išplėsti arba bendru nutarimu nuspręsti dėl aštuntojo finalininko.

Nugalėtojas atrenkamas iš aštuonių finalistų vertinant darbo novatoriškumą fotografijos medijos raidos kontekste, temos atskleidimo originalumą, skvarbumą, darbo brandą ir tinkamumą nemažai Kauno fotografijos galerijos erdvei.

Po KAUNAS PHOTO festivalio atviro kvietimo vyks žiuri darbas, kuri atrinks finalininkų sąrašą. Visų į trumpąjį sąrašą atrinkų fotografų / menininkų parodos bus surengtos 2021 m. festivalyje. Finalininkų skaičių rekomenduos festivalis, o sprendimą priims Žiuri. Nugalėtojas, kurį iš Finalininkų išrinks jungtinė KAUNAS PHOTO festivalio ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija, bus apdovanotas personaline paroda Kauno fotografijos galerijoje ir gaus piniginį prizą. Sprendimas dėl Nugalėtojo neskundžiamas.

Tiek finalininkų, tiek nugalėtojo darbų parodos bus atidarytos 2021 m. rugsėjo 3 d., penktadienį. KAUNAS PHOTO STAR 2021 nugalėtojas paaiškės tik atidarius Kauno fotografijos galerijos duris.

Kiekvienas KAUNAS PHOTO STAR 2021 Finalininkas sutinka:

 • Pateikti festivaliui 30–40 skaitmeninių aukštos gebos failų parodos gamybai ir papildomą medžiagą, jei tokia yra (tekstus, instaliacijos dalis, įrengimo pasiūlymus, instrukcijas ir t.t.). Visa ši medžiaga tarnaus detaliam kūrinių ir jų kokybės įvertinimui, renkant KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtoją, ir parodos gamybai Lietuvoje;
 • pasiūlyti būdus įrengti parodas ir sutikti, kad galutinį sprendimą dėl eksponavimo formos priims KAUNAS PHOTO parodų architektas;
 • kad festivalis neteiks jokios išankstinės informacijos, susijusios su atskirų Finalininkų parodų erdvėmis, kurios bus atskleistos tik atidarymo dieną.

Kiekvienas Finalininkas gauna:

 • dalyvavimą bendroje parodoje „KAUNAS PHOTO STAR finalininkai“. Parodos gamybą padengia KAUNAS PHOTO.
 • Dėl COVID-19 rizikos, apsunkintų kelionių situacijos, saviizoliacijos būtinybės rizikos keliaujant, 2021 m. KAUNAS PHOTO neteiks kelionės ir apgyvendinimo tikslinio finansavimo, tačiau kiekvienam finalininkas gauna 250 EUR vienkartinį autorinį mokestį, mokamą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą arba pagal sutartį. Autoriniai mokesčiai bus sumokėti ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

KAUNAS PHOTO STAR 2021 Nugalėtojas gauna:

 • Personalinę parodą KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE (200 m2), kurios gamybos ir įrengimo kaštus dengia festivalis KAUNAS PHOTO;
 • piniginį 2500 EUR prizą, mokamą į jo/jos banko sąskaitą po parodos atidarymo, bet ne vėliau kaip 2021 m. spalio 31 d.

KAUNAS PHOTO STAR 2021 žiuri komisijos nariai

Yan QI – Three Shadows Photography Art Centre direktoriaus pavaduotoja (Pekinas, Kinija)

Fred Boucher – Photaumnales festivalio ir Usimage Biennalės (Klermontas/Bovė, Prancūzija), vadovas

Thomas Schirmboeck – ZEPHYR- Raum für Fotografie (Mannheimas, Vokietija), vadovas

Gintaras Česonis – Kauno fotografijos galerijos vadovas (Lietuva)

Anna Dannemann – The Photographers’ Gallery (Londonas, Jungtinė Karalystė), vyriausioji kuratorė

Julia Durkin – Aucklando fotografijos festivalio direktorė (Naujoji Zelandija)

Kristina Juraitė – KAUNAS PHOTO bendraįkūrėja, VDU profesorė (Lietuva)

Donatas Stankevičius – KAUNAS PHOTO ir Kauno fotografijos galerija (Lietuva), kuratorius

Mariusz Forecki – PixHouse galerija, kuratorius (Poznanė, Lenkija)

Mindaugas Kavaliauskas – KAUNAS PHOTO festivalio įkūrėjas, kuratorius (Lietuva)

Ankstesnieji KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai

KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai, surengę parodas Kauno fotografijos galerijoje (iki 2014 m. paroda buvo rengiama vėlesniais metais nei gautas titulas):

 • Chiara Panariti, Gianfranco Ferraro (Italija, 2020)
 • Maxime Matthys (Belgija, 2019)
 • Simon Menner (Vokietija, 2018)
 • Mayumi Suzuki (Japonija, 2017)
 • Julien Lombardi (Prancūzija, 2016)
 • Jeniffer Thoreson (JAV, 2015)
 • Andrejs Strokins (Latvija, 2013)
 • Andrei Liankevich (Baltarusija, 2012)
 • Luca Zanier (Šveicarija, 2011)
 • Eric Lusito (Prancūzija, 2010)

Įtraukimas į nekonkursinę festivalio KAUNAS PHOTO parodų programą

Tais atvejais, kai Fotografai/Menininkai bus atrinkti į KAUNAS PHOTO festivalio nekonkursinę programą, su jais bus susisiekta asmeniškai. Jų vardai bus publikuojami KAUNAS PHOTO svetainėje festivalio programos paskelbimo metu.

Visi Fotografai/Menininkai atrinkti į festivalio programą neturi skirti savo lėšų parodų parengimui. Festivalis pagamins parodas, kad jos atitiktų specifinius erdvių reikalavimus.

Fotografams, kurių darbai bus atrinkti į KAUNAS PHOTO 2021 parodos programą, taip pat bus pasiūlytas menininko honoraras.

KAUNAS PHOTO  2020 Kalendorius

Balandžio 28 – gegužės 29 d. birželio 10 d., 23:59 darbų teikėjo vietiniu laiku – Atviras konkursas teikti darbus;
Birželio 14 d. – paskutinė diena finalininkams atsiųsti (per WeTransfer į festival@kaunasphoto.info) 30-40 aukštos gebos fotografijų festivalio parengiamiesiems darbams;
Birželio 17 d. – Aštuonių finalininkų sąrašo paskelbimas svetainėje KaunasPhoto.com ir festivalio socialiuose profiliuose;
Rugsėjo 3 d. – KAUNAS PHOTO STAR Finalininkų ir Nugalėtojo parodų atidarymai;
Renginiai, susitikimai (nuotoliniai ir vietiniai), edukaciniai užsiėmimai, projekcijos, ekskursijos po parodas – iki 2021 m. spalio 31 d.

Autorinės teisės ir kiti teisiniai aspektai

Teikdami darbus KAUNAS PHOTO 2021 Atviram kvietimui per LensCulture, Fotografai / Menininkai patvitrina, kad jie yra tikrieji moralinių ir ekonominių teisių į tekiamus atvaizdus turėtojai. Jie sutinka, kad teikiamus atvaizdus festivalis KAUNAS PHOTO gali reprodukuoti įvairiomis formomis, kaip informaciniuose leidiniuose, kvietimuose, plakatuose, kataloguose, projekcijose, svetainėse, reklamuojančiuose festivalio KAUNAS PHOTO programą neribojamą laiką ir neribotoje teritorijoje. Fotografai/Menininkai sutinka už tai nereikalauti mokesčio. Teikdami darbus autoriai prisiima atsakomybę už teikiamose fotografijose pavaizduotų asmenų, modelių, objektų, vietų, prekių ženklų teisę į atvaizdą.

Dalyvavimas KAUNAS PHOTO festivalyje neriboja autorių teisių į jų sukurtus kūrinius. Fotografai/Menininkai ir toliau gali disponuoti savo kūriniais, pateiktais į Atvirą kvietimą – juos transliuoti, eksponuoti, publikuoti ir t.t.

Atspaudai, kurie pagaminami eksponuoti KAUNAS PHOTO festivalyje, gali likti festivalio kolekcijoje arba, autorių pageidavimu, būti sunaikinti. 2017 metais Vituso Salošankos rodyta paroda ”Kelionė Nemunu“, dalinai sukurta dviejų festivalio paremtų rezidencijų metu (2015 and 2017), po premjeros KAUNAS PHOTO festivalyje buvo rodyta Prienų Kultūros centre ir Vilniaus Prospekto fotografijos galerijoje, o 2019 m. festivalyje „InterPhoto“ Lenkijoje. Visus kartus menininkas buvo pakviestas į parodų atidarymus, jam buvo suteiktas apgyvendinimas, kai kuriais atvejais mokėti autoriniai honorarai.

Apie festivalį KAUNAS PHOTO

Įkurtas 2004 m. Mindaugo Kavaliausko, fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO siekia būti artimos ateities fotografijos žvaigždžių festivaliu. Būdamas tarptautinio bendradarbiavimo tinklo Festivals Of Light dalimi, KAUNAS PHOTO yra seniausias be pertraukų veikiantis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse. Tai platforma skirta dialogui apie šiuolaikinės fotografijos kūrybą tarp Šiaurės ir Pietų, Rytų ir Vakarų.

KAUNAS PHOTO 2021 didysis rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.
KAUNAS PHOTO STAR partneriai – Kauno fotografijos galerija, LensCulture.

Teikite darbus iki 2021 m. birželio 10 d. 23:59 jūsų laiku per LensCulture

LensCulture yra pasaulinė fotografų ir fotografijos kūrybinių industrijų bendruomenė. Tai yra viena svarbiausių pasaulio interneto vietų, kur galima atrasti šiuolaikinę fotografiją. Fotografams LensCulture suteikia kone geriausias galimybes jų darbų sklaidai pasauliniu mastu, siekiant tarptautinio pripažinimo, nuolatiniam tobulėjimui, kūrybos augimui. LensCulture portalas auga kartu augindamas ir įgalindamas fotografus, pasiekdamas didesnę nei 2.5 milijonų auditoriją, iš 145 šalių, spausdina medžiagą 15 pasaulio kalbų.

www.KaunasPhoto.com
KAUNAS PHOTO STAR 2020 Kvietimas teikti darbus

Fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO yra didžiausias kasmetinis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse, rengiamas nuo 2004 m.. Šis tarptautinis festivalis veikia kaip platforma kylančių fotografijos talentų premjeroms. “Photo World” žurnalas (Kinija) įvardino KAUNAS PHOTO festivalį kaip Europos fotografijos kryžkelę. KAUNAS PHOTO festivalio tikslas – tapti draugišku festivaliu tiek publikai, tiek ir dalyvaujantiems fotografijos kūrėjams. Festivalio KAUNAS PHOTO programose kasmet rodomi 30-50-ies menininkų darbai, kuriuos pamato daugiatūkstantinė žiūrovų auditorija.

Bendradarbiaujant su portalu LensCulture, KAUNAS PHOTO festivalis skelbia Atvirą kvietimą fotografams/menininkams teikti darbus septynioliktajai KAUNAS PHOTO laidai su trimis galimybių sritimis: įtraukimas į festivalio parodų programą, projekcijų vakarus ir KAUNAS PHOTO STAR Finalininkų paroda, kurios nugalėtojo personalinė paroda rodoma Kauno fotografijos galerijoje. Nugalėtojui tenka ir 2500 EUR piniginis prizas.

KAUNAS PHOTO festivalio atidarymo renginiai prasidės 2020 m. rugsėjo 3, o lauko parodos tęsis iki spalio pabaigos.

Tema, motyvas – “Periferinės vizijos“. Svarbu, kas iki šiol nebuvo.

KAUNAS PHOTO festivalis 2020 metais planavo švęsti periferiją, provinciją, šalies gelmę, „autbeką“, didmiesčio savo netikrumo būsenose tarp galimybių ir užmaršties, viliojančių tolių tranzitiniams keliautojams ir dėl išlikimo kovojančiam žemės ūkiui, vietinių tapatybių likučių ir didelio pasaulio kvapo, kurį skleidžia praskrendantys tarpkontinentiniai laineriai.

Nuo atvaizdo kūrimo galimybių pradžios, fotografai buvo tie, kurie į atverdavo mums naujus pasaulius, teritorijas, į „civilizuotą pasaulį“ parnešdami vaizdus. XXI amžiuje erdvės, vietos, teritorijos už galios centrų – miestų ir valstybių ribų – tampa lyg pamirštos. Kažkada nepažintos, dabar primirštos, naujų transformacijų pasekoje tampa mūsų dienų vaizdinių tyrinėjimų taikiniais.

COVID-19 pandemija ir kova prieš ją įvedė naujas taisykles bei gyvenimo, darbo erdvių suvokimus. To pasekoje didelės, tuščios erdvės tapo siekiamybėmis: ten norėtume eiti, jei tik galėtume ištrūkti iš miesto. O to negalėdami padaryti, suvokiame naujai sukurtas sienas, kurias pamiršome prieš dešimtmečius. Likdami namuose, negalėdami keliauti į užsienį, tapome interneto (pasaulinio tinklo) naudotojai, kurie dažniausiu atveju gali arba sutiktų keliauti tik mažą atstumą savo šalyje ir naujai atrasti nišines įdomybes, apmąstyti vietas, kurios „normalumo“ būsenoje greičiausiai būtų banalios vien tik dėl to, kad jos čia pat, o ne tolimos distancijos skrydžio atstumu nuo mūsų. Išgyvenę COVID-19 karaniną lietuviai vėl atrado savo šalį, kaimą, įkaitindami kaimo nekilnojamojo turto rinką, tikėdami, kad poilis atokioje šalies vietoja gali išgelbėti vasaros svajones. Europoje tendencijos gali skirtis.

KAUNAS PHOTO festivalis kviečia fotografus teikti darbus KAUNAS PHOTO STAR 2020 konkursui tema „Periferinės vizijos“ ir laukia darbų, tyrinėjančių paribius, užribius – tiek čia pat už lango, tiek už sienos, kurią kirtę atrastume erdves, vietas, žemes, periferijas, kurios dažnai lieka matymo pakraščiuose. Laukiami darbai, žvelgiantys į nepakankamai svarbiomis, nišinėmis laikomas temas, madas ar tendencijas. Tiek dokumentinės, tiek konstruotos fotografijos, tiek paremtos geografija ar idėja darbai laukiami. Jie gali būti sukurti pastaraisiais keliais metais arba pandemijos karantino metu.

Taigi, 2020 metais KAUNAS PHOTO kviečia žvelgti į tai, kas tapo svarbu, nors iki šiol taip nemanėme.

Kokius darbus teikti?

Darbai teikiami serijomis. Sukonstruotas fotografijų pasakojimas, konceptualios ar estetinės fotografijos rinkinys, kurį galima pateikti/ pristatyti dvylika – penkiolika atvaizdų, yra laukiamas Atvirame kvietime. Jei video medžiaga yra neatskiriama kūrinio dalis, 12-15 fotografijų rinkinys tekstiniame aprašyme turi būti papildomas tiesioginėmis nuorodomis į video medžiagą youtube ar vimeo platformose. Jei svarbu, 1-3 fotografijų iš penkiolikos gali sudaryti ekspozicijų vaizdai

Kas gali teikti darbus?

Visi Fotografai/Menininkai, nežiūrint jų amžiaus, pilietybės ir gyvenamosios vietos yra kviečiami teikti darbus Atvirame kvietime. Nors KAUNAS PHOTO festivalis yra žinomas savo polinkiu į dokumentinę fotografiją, tačiau Atvirame kvietime laukiami ir programoje rodomi įvairūs stiliai, žanrai, požiūriai į fotografiją. Baigtos ir vis dar kuriamos serijos yra vienodai laukiamos.

Fotografai/Menininkai, besitaikantys į KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimą turėtų savęs paklausti: “ar darbas, kurį siūlau, yra paruoštas užpildyti 200 m2 ploto galeriją?”. “TAIP” reiškia, kad verta teikti darbus KAUNAS PHOTO STAR Atviram kvietimui.

Terminas – 2020 m. liepos 30 d. teikiančiojo vietos laiku.
Pratęsimų nenumatoma.

Fotografai/Menininkai kviečiami teikti darbus nelaukdami paskutinio termino, nes festivalio kuratoriai žiūrės darbus kai tik jie pateks į LensCulture peržiūrų ir vertinimo sistemą.

Darbo teikimą sudaro:

 • Darbo pavadinimas;
 • 12-15 atvaizdų (2000 px ilgojoje kraštinėje, RGB, JPG kokybė 90%);
 • trumpas darbo aprašymas (iki 250 žodžių);
 • trumpa rašytinė autoriaus biografija (iki 250 žodžių),
 • Fotografo/Autoriaus kontaktai: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas;
 • Registracijos mokestis už vieną seriją, mokamas teikimo metu – 25 EUR (negrąžinamas). Priimamos ne daugiau kaip dvi vieno autoriaus serijos.
  Tekstai turi būti pateikiami angliškai. Teikimas vyksta per LensCulture sistemą. Tiesioginė nuoroda:
  https://www.lensculture.com/competitions/kaunas-2020/events

3 galimybių sritys viename kvietime

Yra skirtingi būdai, kaip Fotografai/Menininkai gali dalyvauti KAUNAS PHOTO 2020 festivalio programoje:

 • Naujasis KAUNAS PHOTO STAR Apdovanojimas – Finalistų ir nugalėtojo parodos;
 • KAUNAS PHOTO festivalio parodų programa – parodos galerijose, muziejuose ir po atviru dangumi, projekcijų vakarai.
 • KAUNAS PHOTO festivalio projekcijų programa.

Ne paskutinės svarbos faktorius yra sprendimo galią ir resursus turinčių kuratorių žiuri komisija, kuri vertina visus atviram kvietimui teikiamus darbus. Šie kuratoriai gali savo veikla prisidėti prie tolimesnių fotografų darbų sklaidos galimybių per jų institucijų, platformų, renginių ir tinklų veiklas.

Kas yra KAUNAS PHOTO STAR?

KAUNAS PHOTO STAR tradicija prasidėjo 2010, apdovanojant geriausią portfolio peržiūrų dalyvį personaline paroda Kauno fotografijos galerijoje ir taip pagerbiant rytojaus fotografijos žvaigždes. Nuo 2018 m. šalia parodos KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojas taip pat gauna 2500 EUR piniginį prizą.

KAUNAS PHOTO STAR Finalininkų ir Nugalėtojo parodos Kauno senamiesčio erdvėse ir Kauno fotografijos galerijoje bendru pavadinimu „KAUNAS PHOTO STAR“ atsidarys 2020 m. rugsėjo 3 d. vakarą Nugalėtojo vardas bus atskleistas tik atidarius KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERJIJOS duris. Lietuvos Respublikos piliečiui, tapus prizo laureatu, šis piniginis prizas neapmokestinamas.

KAUNAS PHOTO STAR Finalininko ir Nugalėtojo atrinkimas

Konkurso KAUNAS PHOTO STAR vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape KAUNAS PHOTO STAR konkursui pateiktus darbus LensCulture portalo konkursų sistemoje nuotoliniu būdu vertina žiuri komisijos nariai.
Antrajame etape jungtinė fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija patvirtina aštuonis finalininkus is išrenka nugalėtoją.

Remiantis LensCulture sistemoje sukauptais balsais ir pateiktų serijų reitingais sudaromas finanininkų sąrašas. Finalininkais tampa balsavimo rezultatų didžiausią balų surinkusių 8 serijų autoriai. Jei po aštuntosios reitingo pozicijos einančio darbo balas žemesnis, finalininkai tvirtinami pagal žiuri balsavimo rezultatus. Jei tarp geriausių serijų dukart patenka to paties autoriaus darbai, finalininkų grupei priskiriamas tolimesnės pagal reitingą esančios serijos autorius. Jei artimiausias pretendentas į finalistus (devintasis, dešimtasis sąraše) gavo tokį patį ar labai panašų balų skaičių į mažiausiai balsų gavusio finalisto, bendra KAUNAS PHOTO festivalio ir Kauno fotografijos galerijos kuratorių komisija, renkanti KAUNAS PHOTO STAR nugalėtoją, gali finalistų grupę išplėsti arba bendru nutarimu nuspręsti dėl aštuntojo finalininko.

Nugalėtojas atrenkamas iš aštuonių finalistų vertinant darbo novatoriškumą fotografijos medijos raidos kontekste, temos atskleidimo originalumą, skvarbumą, darbo brandą ir tinkamumą nemažai Kauno fotografijos galerijos erdvei.

Kiekvienas KAUNAS PHOTO STAR 2020 Finalininkas sutinka:

 • Pateikti festivaliui 30 – 40 skaitmeninių aukštos gebos failų parodos gamybai ir papildomos medžiagos, jei tokia yra (textus, instaliacijos dalis, įrengimo pasiūlymus, instrukcijas ir t.t.) etc. Visa ši medžiaga tarnaus detaliam kūrinių ir jų kokybės įvertinimui, renkant KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtoją, ir parodos gamybai Lietuvoje;
 • pasiūlyti būdus įrengti parodas ir sutikti, kad galutinį sprendimą dėl eksponavimo formos priims KAUNAS PHOTO parodų architektas;
 • kad festivalis neteiks jokios išankstinės informacijos, susijusios su atskirų Finalistų parodų erdvėmis, kurios bus atskleistos tik atidarymo dieną.

Kiekvienas Finalininkas gauna:

 • dalyvavimą bendroje parodoje „KAUNAS PHOTO STAR Finalistai“. Parodos gamybą padengia KAUNAS PHOTO.
 • Dėl COVID-19 rizikos, apsunkintų kelionių situacijos, saviizoliacijos būtinybės rizikos keliaujant, 2020 m. KAUNAS PHOTO neteiks kelionės ir apgyvendinimo tikslinio finansavimo, tačiau kiekvienam finalistas gauna 250 EUR vienkartinį autorinį mokestį, mokamą pagal išrašytą sąskaitą faktūrą arba pagal sutartį;

KAUNAS PHOTO STAR 2020 Nugalėtojas gauna:

 • Personalinę parodą KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE (200 m2), kurios gamybos ir įrengimo kaštus dengia festivalis KAUNAS PHOTO;
 • piniginį 2500 EUR prizą, mokamą į jo/jos banko sąskaitą po parodos atidarymo, bet ne vėliau kaip 2020 m. spalio 31 d.

KAUNAS PHOTO STAR 2020 žiuri komisijos nariai

 • Fred BoucherPhotaumnales festivalio ir Usimage Biennalės (Klermontas/Bovė, Prancūzija), vadovas
 • Enrico StefanelliPhotoLux festivalio direktorius (Lucca, Italija)
 • Gintaras Česonis – Kauno fotografijos galerijos vadovas (Lietuva)
 • Kristine KernFotografisk Center direktorė (Kopenhaga, Danija)
 • Kristina Juraitė – KAUNAS PHOTO bendraįkūrėja, VDU profesorė (Lietuva)
 • Vilija Ulinskytė-BalzienėFotografijos muziejaus Šiauliuose direktorė (Lietuva)
 • Julia Durkin Aucklando fotografijos festivalio direktorė (Naujoji Zelandija)
 • Donatas Stankevičius – Kauno fotografijos galerija (Lietuva), kuratorius
 • Adrian WykrotaPixHouse galerijos kuratorius (Poznanė, Lenkija)
 • Mindaugas KavaliauskasKAUNAS PHOTO festivalio įkūrėjas, kuratorius (Lietuva)

Ankstesnieji KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai

KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai, surengę parodas Kauno fotografijos galerijoje (iki 2014 m. paroda rengiama vėlesniais metais nei gautas titulas):

 • Maxime Matthys (Belgija, 2019)
 • Simon Menner (Vokietija, 2018)
 • Mayumi Suzuki (Japonija, 2017)
 • Julien Lombardi (Prancūzija, 2016)
 • Jeniffer Thoreson (JAV, 2015)
 • Andrejs Strokins (Latvija, 2013)
 • Andrei Liankevich (Baltarusija, 2012)
 • Luca Zanier (Šveicarija, 2011)
 • Eric Lusito (Prancūzija, 2010)

Įtraukimas į nekonkursinę festivalio KAUNAS PHOTO parodų programą

Tais atvejais, kai Fotografai/Menininkai bus atrinkti į KAUNAS PHOTO festivalio nekonkursinę programą, su jais bus susisiekta asmeniškai. Jų vardai bus publikuojami KAUNAS PHOTO svetainėje festivalio programos paskelbimo metu.

Visi Fotografai/Menininkai atrinkti į festivalio programą neturi skirti savo lėšų parodų parengimui. Festivalis pagamins parodas, kad jos atitiktų specifinius erdvių reikalavimus.

KAUNAS PHOTO  2020 Kalendorius

Liepos 9– 30 d., 23:59 darbų teikėjo vietiniu laiku – Atviras konkursas teikti darbus;
Liepos 31 d. – Aštuonių finalistų sąrašo paskelbimas
Rugpjūčio 3 d. – paskutinė diena Finalistams atsiųsti (per WeTransfer į festival@kaunasphoto.info) 30-40 aukštos gebos fotografijų festivalio parengiamiesiems darbams;
Rugpjūčio 7 d. – Finalistų sąrašo paskelbimas svetainėje KaunasPhoto.com ir festivalio socialiuose profiliuose;
Rugsėjo 3 d.KAUNAS PHOTO STAR Finalistų ir Nugalėtojo parodų atidarymai;
Rugsėjo mėn. – Kitų parodų atidarymai;
Iki spalio pabaigos – susitikimai su menininkais, edukaciniai renginiai, projekcijos, parodų turai.

Autorinės teisės ir kiti teisiniai aspektai

Teikdami darbus KAUNAS PHOTO 2020 Atviram kvietimui per LensCulture, Fotografai / Menininkai patvitrina, kad jie yra tikrieji moralinių ir ekonominių teisių į tekiamus atvaizdus turėtojai. Jie sutinka, kad teikiamus atvaizdus festivalis KAUNAS PHOTO gali reprodukuoti įvairiomis formomis, kaip informaciniuose leidiniuose, kvietimuose, plakatuose, kataloguose, projekcijose, svetainėse, reklamuojančiuose festivalio KAUNAS PHOTO programą neribojamą laiką ir neribotoje teritorijoje. Fotografai/Menininkai sutinka už tai nereikalauti mokesčio. Teikdami darbus autoriai prisiima atsakomybę už teikiamose fotografijose pavaizduotų asmenų, modelių, objektų, vietų, prekių ženklų teisę į atvaizdą.

Dalyvavimas KAUNAS PHOTO festivalyje neriboja autorių teisių į jų sukurtus kūrinius. Fotografai/Menininkai ir toliau gali disponuoti savo kūriniais, pateiktais į Atvirą kvietimą – juos transliuoti, eksponuoti, publikuoti ir t.t.

Atspaudai, kurie pagaminami eksponuoti KAUNAS PHOTO festivalyje, gali likti festivalio kolekcijoje arba, autorių pageidavimu, būti sunaikinti. 2017 metais Vituso Salošankos rodyta paroda ”Kelionė Nemunu“, dalinai sukurta dviejų festivalio paremtų rezidencijų metu (2015 and 2017), po premjeros KAUNAS PHOTO festivalyje buvo rodyta Prienų Kultūros centre ir Vilniaus Prospekto fotografijos galerijoje, o 2019 m. festivalyje „InterPhoto“ Lenkijoje. Visus kartus menininkas buvo pakviestas į parodų atidarymus, jam buvo suteiktas apgyvendinimas, kai kuriais atvejais mokėti autoriniai honorarai.

Apie festivalį KAUNAS PHOTO

Fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO siekia būti artimos ateities fotografijos žvaigždžių festivaliu. Būdamas tarptautinio bendradarbiavimo tinklo Festivals Of Light dalimi, KAUNAS PHOTO yra seniausias be pertraukų veikiantis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse.

KAUNAS PHOTO 2020 didysis rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba, rėmėjai – Kauno miesto savivaldybė, EPSON.

Teikite darbus iki 2020 m. liepos 30 d. 23:59 jūsų laiku per LensCulture

LensCulture yra pasaulinė fotografų ir fotografijos kūrybinių industrijų bendruomenė. Tai yra viena svarbiausių pasaulio interneto vietų, kur galima atrasti šiuolaikinę fotografiją. Fotografams LensCulture suteikia kone geriausias galimybes jų darbų sklaidai pasauliniu mastu, siekiant tarptautinio pripažinimo, nuolatiniam tobulėjimui, kūrybos augimui. LensCulture portalas auga kartu augindamas ir įgalindamas fotografus, pasiekdamas didesnę nei 2.5 milijonų auditoriją, iš 145 šalių, spausdina medžiagą 15 pasaulio kalbų.
KAUNAS PHOTO STAR 2019 nugalėtojas – Maxime Matthys

2019 m. rugsėjo 6 dieną 16-ojo festivalio KAUNAS PHOTO parodų atidarymų metu penkiose senamiesčio erdvėse viena po kitos buvo atidarytos festivalio konkurso „KAUNAS PHOTO STAR 2019 Finalistai“ parodos dalys. Parodų atidarymuose dalyvavę autoriai pasakojo apie savo eksponuojamų darbų idėjas ir kūrybinius procesus. Žygio pabaigoje, pravėrus Kauno fotografijos galerijos duris, paaiškėjo paskelbtas šių metų konkurso KAUNAS PHOTO STAR nugalėtojas – belgų vaizduojamojo meno kūrėjas ir fotografas Maxime Matthys. Jo paroda „2091-ieji: Privatumo ministerija“ tiria veido atpažinimo technologijų mechanizmą. Darbų serija atskleidžia Kinijos vyriausybės naudojamas nematomas technologijas Sindziango regiono gyventojams stebėti ir engti, jų intrigą ir pavojų, ir tuo pat metu dokumentuoja bei pagerbia tai, kas liko iš šių bendruomenių gyvybingos, tačiau planuojamos sunaikinti kultūros. Šio Kinijoje atlikto eksperimento nuotraukos išblukina ribas tarp realybės ir virtualumo, įkūnija žvilgsnį į ateitį ir praeities griuvėsius. Nugalėtojui įteiktas pagrindinis „KAUNAS PHOTO STAR 2019“ konkurso apdovanojimas – personalinė paroda Kauno fotografijos galerijoje ir piniginis 2500 EUR prizas. Nugalėtojo ir finalistų darbų paroda veiks iki spalio 6 dienos.

Maxime Matthys. © Karolina Krinickaitė

Parodos atidarymo metu autorius Maxime Matthys padėkojo festivaliui už galimybę šią mažai pasaulyje diskutuojamą temą parodyti Kaune ir papasakojo apie savo rengtą „2091-ieji: Privatumo ministerija“ projektą. Šis darbas yra apie tai, kaip Kinijos vyriausybė seka savo piliečius. Fotografijose vaizduojama Kinijos vakaruose esančioje provincijoje gyvenanti musulmonų mažuma. Šioje vietoje yra pasaulyje didžiausias tankis įrengtų stebėjimo kamerų, kurias jungiantys serveriai ir tinklai sugeba apdirbti didžiulius informacijos kiekius. Aukštos technologinės kokybės dirbtinio intelekto programa sugeba atpažinti žmones pagal jų tipažus ir jų etninę priklausomybę. Taip bandoma sunaikinti šių žmonių savitą kultūrą, „perdirbti“ juos, padaryti jų įpročius bei gyvenimo būdą panašius į kinų.

Savaitę šioje provincijoje viešėjęs Maxime Matthys fotografavo žmones tiesiog gatvėje, o vakarais grįžęs į viešbutį, sukeldavo fotografijas į kartu su prancūzų informacinių technologijų inžinieriumi Williamu Attache sukurtą analogišką veidų analizavimo programą, kad suprastų, kaip ši sistema veikia. Programa, analizuodama veidus, iš karto aprašydavo jų biometrinius duomenis. Todėl fotografijose matomi taškai ir įvairios jungtys nėra estetinė postprodukcija, o programos, atpažįstančios veidą, dalis. Keliaudamas ir fotografuodamas Kinijoje, Maxime Matthys buvo nuolatos sekamas, iš viso buvo 7 kartus areštuotas ir iš jo fotografijos kortelės buvo ištrinta eilė valdžiai nepatikusių fotografijų.

Rėmėjų Hikvision.lt dėka, Kauno fotografijos galerijoje parodos eksponavimo metu veikia instaliacija su kamera, analogiška stebėjimo sistemoms Kinijoje, o tiesiogiai filmuojamą vaizdą galima matyti čia pat tarp fotografijų įrengtame didžiuliame ekrane.

Fotomeno festivalio Kaunas Photo konkurso KAUNAS PHOTO STAR 2019 nugalėtojas Maxime Matthys (Belgija). © Karolina Krinickaitė

Maxime Matthys (g. 1995) gyvena Briuselyje, Belgijoje. Fotografiją studijavo Tulūzos fotografijos ir dizaino mokykloje, žurnalistinę fotografiją – Paryžiuje. Padirbęs spaudos pramonėje suprato, kad jam labiau patinka įtraukti žiūrovą į mąstymo procesą ir leisti jam pačiam atkurti istoriją. Fotografas savo darbą sutelkia į technologijų poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui ir siekia parodyti, kaip tai keičia mūsų suvokimą apie realybę. Tyrinėdamas naujas pasakojimo formas fotografijoje, jis nuolat dokumentuoja svarbias problemas, formuojančias mūsų ateitį. Maxime Matthys – tarptautinių apdovanojimų laureatas, jo darbai eksponuojami Europos fotografijos galerijose ir tarptautiniuose festivaliuose Kanadoje, Indonezijoje ir Prancūzijoje, publikuojami prestižiniuose žurnaluose, kaip „LeMonde“, „Médiapart“, „Libération“, „Fisheye“ ir kituose.

Fotomeno festivalio Kaunas Photo konkurso KAUNAS PHOTO STAR 2019 finalistai (iš kairės į dešinę): Paulo Simão, John Angerson, Samuel W. J. Fordham, Maxime Matthys (nugalėtojas), Mindaugas Kavaliauskas (festivalio įkūrėjas ir vadovas), Agata Wieczorek, Kai Löffelbein, Gintarė Krasuckaitė (Kauno fotografijos galerijos kuratorė). © Karolina Krinickaitė

KAUNAS PHOTO STAR tradicija prasidėjo 2010 m., apdovanojant geriausią fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO portfolio peržiūrų dalyvį personaline paroda Kauno fotografijos galerijoje ir taip kasmet pagerbiant po būsimą fotografijos žvaigždę. Nuo 2018 metų KAUNAS PHOTO STAR įgijo naują formulę, kurioje pretendentai atrenkami iš festivalio atviro šaukimo tarptautinės žiuri balsų skaičiavimu. Aukščiausiai įvertintų finalistų darbai eksponuojami bendroje parodoje, nugalėtojo – Kauno fotografijos galerijoje. Nugalėtojui papildomai teikiamas piniginis prizas.

Iš 16-ojo festivalio atviram konkursui pateiktų darbų, tarptautinė fotografijos ekspertų žiuri komisija atrinko 8 finalistus. Nors KAUNAS PHOTO STAR konkursas atviras įvairioms temoms, atlikimo technikoms ir stiliui, daugumoje pateiktų darbų atsispindėjo šių metų festivalio tema „Skaitmeninis-Virtualus-Tikras“. Parodose vyraujantys dokumentinės fotografijos darbai kviečia sutelkti dėmesį į virtualaus pasaulio procesus, skaitmeninio gyvenimo būdo pasekmes, duomenų srautus, ryšius, elektroninius nusikaltimus ir saugumą, mašinų mokymąsi, stebėjimą, automatizavimą, grėsmes ir trapias ribas.

Šių metų finalistų darbus galima aplankyti iki spalio 6 d. parodoje „KAUNAS PHOTO STAR 2019 Finalistai“, eksponuojamoje penkiose Kauno senamiesčio erdvėse:

 • Kauno fotografijos galerijoje (Vilniaus g. 2) – Maxime Matthys (Belgija) „2091-ieji: Privatumo ministerija“;
 • Galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės a. 27) – Kai Löffelbein (Vokietija) „Ctrl-X, elektroninių atliekų topografija“, Agata Wieczorek (Lenkija) „Simuliacijų centrai“ ir Samuel W. J. Fordham (Didžioji Britanija) „C-R92/BY“;
 • Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 12) – John Angerson (Didžioji Britanija) „Šią dieną“ ir Paulo Simão (Portugalija) „Lik sveikas, Pchenjane“;
 • Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyriuje (A. Mapu g. 18) – Marko Zink (Austrija) „M 48° 15′ 24.13″ N, 14° 30′ 6.31″ E – Mauthauzenas: ištrinant atmintį“;
 • Kauno įvairių tautų kultūrų centre (Šv. Gertrūdos g. 58) – Christopher Sims (JAV) „Karo teatras: apsimestiniai Irako ir Afganistano kaimai“.

Festivalį KAUNAS PHOTO remia Lietuvos Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.


KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Nuo 2004 m. festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. Festivalis laikomas vienu svarbiausių tęstinių meno renginių Lietuvoje. Festivalis yra pasaulinės „Festivals of Light“ organizacijos narys. Festivalio įkūrėjas ir vadovas Mindaugas Kavaliauskas.
Paskelbtas KAUNAS PHOTO STAR 2018 nugalėtojas

KAUNAS PHOTO STAR – nuo 2010 m. fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO atviras konkursas, sukurtas tikslu išskirti rytdienos fotografijos žvaigždes. 2018 m. konkursui fotografai iš pusšimčio pasaulio šalių pateikė apie 300 pasiūlymų. Remiantis tarptautinės dešimties ekspertų komisijos vertinimais, buvo išskirti dvylika finalistų, iš kurių jungtinė festivalio ir Kauno fotografijos galerijos kuratorinė komisija išrinko nugalėtoją.

2018 m. KAUNAS PHOTO STAR įgijo naują formatą. Rengiama visų dvylikos finalistų darbų paroda, išdėstyta per tris erdves: Kauno miesto muziejaus, lietuvių tautinės muzikos skyriuje, galerijoje „Meno parkas“ ir Kauno fotografijos galerijoje. Nugalėtojas, šalia personalinės parodos pastarojoje galerijoje, gavo 2500 EUR piniginį prizą.

© Simon Menner “Camouflage”

Rugsėjo 1 d., 18 val., skambant Lietuvos kariuomenės oro pajėgų kvintetui buvo pravertos Kauno fotografijos galerijos durys ir netrukus paaiškėjo festivalio KAUNAS PHOTO STAR 2018 nugalėtojas. Juo tapo fotomenininkas iš Vokietijos Simon Menner, kurį pasveikinti atvyko Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis. Menininkui buvo įteiktas ministerijos medalis. Pasak festivalio vadovo Mindaugo Kavaliausko, fotografo darbų serija „Kamufliažas“ pirmiausiai išsiskyrė kviesdamas žiūrovus į intriguojančią patirtį. Rasti dideliuose atvaizduose pasislėpusius snaiperius misija – beveik neįmanoma.

© Simon Menner “Camouflage”

Nepastebimi dėl savo profesionalumo, kiekvienoje fotografijoje yra pasislėpę snaiperiai. Jie taikosi į kamerą – tuo pačiu metu ir į žiūrovą. Šiame projekte fotografui padėjo Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos kariuomenės, kurioms fotografas reiškia padėką. Paroda Kauno fotografijose galerijoje bus eksponuojama iki spalio 7 d.

Simon Menner (g. 1978) Berlyno menų universitete baigė dailės magistro studijas. Taip pat studijavo menų mokykloje Čikagoje. Fotografas savo darbų serijas eksponavo tarptautiniu mastu, dalyvavo solo ir kolektyvinėse parodose: Šiuolaikinės fotografijos muziejuje Čikagoje, Anchorage muziejuje, CO Berlyne, Berlyno fotografijos muziejuje, NRW Forum kultūros centre Diuseldorfe, Benaki muziejuje Atėnuose, Bauhauso muziejuje Veimare, Sztuki Współczesnej galerijoje Krokuvoje ir kitur. Simon Menner darbai plačiai publikuoti tokiuose leidiniuose kaip: Guardian, Der Spiegel, BBC, New York Times, The Independent, CNN, Frieze, Vice ir daugelyje kitų. Fotografas yra pelnęs eilę apdovanojimų ir stipendijų, tarp kurių Berlyno senato stipendija  2015 m., German Stiftung Kunstfonds stipendija 2014 m. 2007 m. jo baigiamasis darbas buvo įvertintas Berlyno menų universiteto prezidento apdovanojimu. Simon Menner yra vokiečių fotografijos asociacijos narys.

© Simon Menner “Camouflage”

Dėl galimybės prestižinėje Kauno fotografijos galerijoje surengti asmeninę parodą ir laimėti solidų 2500 Eur piniginį prizą varžėsi net 12-ka finalistų: Kirill Golovchenko (Ukraina/Vokietija) „Kartūs vaisiai“, Mindaugas Ažušilis (Lietuva) „Avarija“, Gloria Oyarzabal (Ispanija) „WOMAN GO NO’GREE“, Davide Monteleone (Italija) „Naujasis šilko kelias“, Federico Estol (Urugvajus) „Švytintys herojai“, Hester den Boer (Nyderlandai) „Gulago paveldas“, Lynné Bowman Cravens (JAV) Darbai įvairiais pavadinimais, Alena Grom (Ukraina) „Instrukcijų medija”, Gregoire Cachemaille (Šveicarija/Vokietija) „Nusėdimas”, Hannes Jung (Vokietija) „Kaip gyvenimas?”, Laurent Muschel (Prancūzija) „Kirpėjai – nuo Etiopijos iki Kubos”, Simon Menner (Vokietija) „Kamufliažas”.

Kviečiame atrasti šią parodą ir kitus festivalio KAUNAS PHOTO renginius!
KAUNAS PHOTO 2018 kvietimas teikti darbus ir naujasis KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimas

Kvietimas baigėsi.
Dėkojame visiems fotografams / menininkams, teikusiems darbus.
Viso gavome 265 fotografijų serijas.

Fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO yra didžiausias kasmetinis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse, rengiamas nuo 2004 m.. Šis tarptautinis festivalis veikia kaip platforma kylančių fotografijos talentų premjeroms. “Photo World” žurnalas (Kinija) įvardino KAUNAS PHOTO festivalį kaip Europos fotografijos kryžkelę. Pastarųjų metų KAUNAS PHOTO festivalio tikslas – tapti draugišku festivaliu tiek publikai, tiek ir dalyvaujantiems fotografijos kūrėjams. Festivalio KAUNAS PHOTO programose kasmet rodomi 30-50-ies menininkų darbai, kuriuos pamato 45000-70000 žiūrovų auditorija.

Nuo 2018 m. vasario 16 d., švenčiant Lietuvos Atkurtos nepriklausomybės šimtmetį, bendradarbiaujant su portalu LensCulture, KAUNAS PHOTO festivalis skelbia Atvirą kvietimą fotografams/menininkams teikti darbus penkioliktajai KAUNAS PHOTO laidai su trimis galimybių sritimis: įtraukimas į festivalio programą, kvietimas į menines rezidencijas (užsienio fotografams), is naujasis KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimas, kurį sudaro, asmeninė paroda KAUBO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE ir 2500 EUR piniginis prizas.

KAUNAS PHOTO festivalio atidarymo renginiai vyks 2018 m. rugsėjo 1-10 dienomis.

Kas gali teikti darbus? Kokių darbų tikimasi

Švenčiant atkurtos Lietuvos laisvės šimtmetį, KAUNAS PHOTO festivalis atviras visiems Fotografų pasiūlymams – bet kokia tema, atlikimo stiliumi ir technika. Bet kokis solidžiai sukonstruotas fotografijų pasakojimas, konceptualios ar estetinės fotografijos rinkinys, kurį galima pateikti/ pristatyti dvylika – penkiolika atvaizdų, yra laukiamas Atvirame kvietime. Jei video medžiaga yra neatskiriama kūrinio dalis, 12-15 fotografijų rinkinys tekstiniame aprašyme turi būti papildomas tiesioginėmis nuorodomis į video medžiagą youtube ar vimeo platformose. Jei svarbu, 1-3 fotografijų iš penkiolikos gali sudaryti ekspozicijų vaizdai. Atviras kvietimas neskirtas pavienėms fotografijoms siūlyti.

Visi Fotografai/Menininkai, nežiūrint jų amžiaus, pilietybės ir gyvenamosios vietos yra kviečiami teikti darbus Atvirame kvietime. Nors KAUNAS PHOTO festivalis yra žinomas savo polinkiu į dokumentinę fotografiją, tačiau Atvirame kvietime laukiami ir programoje rodomi įvairūs stiliai, žanrai, požiūriai į fotografiją. Baigtos ir vis dar kuriamos serijos yra vienodai laukiamos.

Fotografai/Menininkai, besitaikantys į KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimą turėtų savęs paklausti: “ar darbas, kurį siūlau, yra paruoštas užpildyti 200 m2 ploto galeriją?”. “TAIP” reiškia, kad verta teikti darbus KAUNAS PHOTO Atviram kvietimui.

Terminas – 2018 m. balandžio 4 d. teikiančiojo vietos laiku. Pratęsimų nenumatoma!

Fotografai/Menininkai kviečiami teikti darbus nelaukdami paskutinio termino, nes festivalio kuratoriai žiūrės darbus kai tik jie pateks į LensCulture peržiūrų ir vertinimo sistemą.

Darbo teikimą sudaro:

 • Darbo pavadinimas;
 • 12-15 atvaizdų (2400 px ilgojoje kraštinėje, RGB, JPG kokybė 90%);
 • trumpas darbo aprašymas (iki 250 žodžių);
 • trumpa rašytinė autoriaus biografija (iki 250 žodžių),
 • Fotografo/Autoriaus kontaktai: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas;
 • Ne Lietuvos Respublikos piliečiams – 29 EUR registracijos mokestis už vieną seriją, mokamas teikimo metu. Priimamos ne daugiau kaip dvi serijos.
  LR piliečiams darbų teikimas nemokamas.
  Tekstai turėtų būti angliškai. Lietuvių fotografai, negalintys aprašymų pateikti angliškai, gali tekstinius laukelius užpildyti lietuviškai, tačiau vertinantys ekspertai jų nesupras 🙂
  Teikimas vyksta per LensCulture sistemą. Tiesioginė nuoroda:
  https://www.lensculture.com/competitions/kaunas-2018/events

3 galimybių sritys viename kvietime

Yra skirtingi būdai, kaip Fotografai/Menininkai gali dalyvauti KAUNAS PHOTO 2018 festivalio programoje:

 • Naujasis KAUNAS PHOTO STAR Apdovanojimas – Finalistų ir nugalėtojo parodos; Atvira lietuvių fotografams;
 • KAUNAS PHOTO festivalio programa – parodos galerijose, muziejuose ir po atviru dangumi, projekcijų vakarai. Atvira lietuvių fotografams;
 • Meninės rezidencijos užsienio menininkams kurti Kaune festivalio pasiūlytomis ir menininkams priimtinomis temomis eate works in Kaunas or other localities in Lithuania.

Ne paskutinės svarbos faktorius yra dešimt sprendimo galią ir resursus turinčių kuratorių žiuri komisija, kuri žiūri ir vertina visus atviram kvietimui teikiamus darbus. Šie kuratoriai gali svao veikla prisidėti prie tolimesnių fotografų darbų sklaidos galimybių per jų institucijų, platformų, renginių ir tinklų veiklas.

Naujasis KAUNAS PHOTO STAR Apdovanojimas, papildytas 2500 EUR piniginiu prizu

KAUNAS PHOTO STAR tradicija prasidėjo 2010, apdovanojant geriausią portfolio peržiūrų dalyvį personaline paroda KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE ir taip pagerbiant rytojaus fotografijos žvaigždes. 2018 m. šalia parodos KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojas taip pat gaus 2500 EUR piniginį prizą. Lietuvos Respublikos piliečiui, tapus prizo laureatu, šis piniginis prizas neapmokestinamas.

KAUNAS PHOTO festivalio atviras kvietimą seka žiuri komisijos darbas, kurio rezultatas – Finalistų grupės atrinkimas.Visų finalistų paroda, išskleista į kelias Kauno senamiesčio erdves, bus rodoma KAUNAS PHOTO STAR pavadinimu. Finalistų skaičių pasiūlys festivalis, o jį patvirtins žiuri komisija. Nugalėtojas, kurį iš Finalistų išrinks bendra KAUNAS PHOTO festivalio ir KAUNO FOTOFRAFIJOS GALERIJOS kuratorių grupė, gaus galimybę surengti personalinę parodą ir gaus piniginį prizą. Sprendimas dėl nugalėtojo yra neginčijamas ir nekeičiamas.

KAUNAS PHOTO STAR Finalistų ir Nugalėtojo parodos Kauno senamiesčio erdvėse ir KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE bendru pavadinimu „KAUNAS PHOTO STAR“ atsidarys 2018 m. rugsėjo 1 d. vakarą. Nugalėtojo vardas bus atskleistas tik atidarius KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERJIJOS duris.

Kiekvienas KAUNAS PHOTO STAR 2018 Finalistas sutinka:

 • Pateikti festivaliui 30 – 40 skaitmeninių aukštos gebos filų parodos gamybai ir papildomos medžiagos, jei tokia yra (textus, instaliacijos dalis, įrengimo pasiūlymus, instrukcijas ir t.t.) etc. Visa ši medžiaga tarnaus detaliam kūrinių ir jų kokybės įvertinimui, renkant KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtoją, ir parodos gamybai, jei paroda bus gaminama Lietuvoje;
 • pateikti informaciją apie realiai egzistuojančias Atviram teikimui teiktų darbų parodas, jų išmatavimus, technines charakteristikas, tarą, gamybos vertę logistikai, draudimui. Remiantis parodos erdvės specifika, ir esamos parodos charakteristikomis, transportavimo ir draugimo kaštų skaičiavimais, KAUNAS PHOTO festivalis arba transportuos kūrinius į Kauną ir atgal arba gamins iš Fotografų/Menininkų atsiųstų skaitmeninių failų;
 • pasiūlyti būdus įrengti parodas ir sutikti, kad galutinį sprendimą dėl eksponavimo formos priims KAUNAS PHOTO parodų architektas;
 • kad festivalis neteiks jokios išankstinės informacijos, susijusios su atskirų Finalistų parodų erdvėmis, kurios bus atskleistos tik atidarymo dieną.

Kiekvienas Finalistas gauna:

 • Festivalio teikiama parama kelionei iki 150 EUR, mainais į kelionės kaštų patvirtinimus – bilietus, sąskaitas, čekius, ant kurių turi būti matoma išlaidų suma, kelionės data, o ten kur privaloma (aviabilietuose) – keliautojo vardas. Parama kelionei bus išmokama Finalisto viešnagės Kaune metu arba po jos. Europos Sąjungos gyventojams, parama bus išmokėta į jų banko sąskaitas pervedimais;
 • mažiausiai dviejų naktų apgyvendinimas festivalio parinktame, užsakytame ir apmokėtame viešbutyje atidarymo renginių metu;
 • dalyvavimą bendroje parodoje „KAUNAS PHOTO STAR Finalistai“

KAUNAS PHOTO STAR 2018 Nugalėtojas gauna:

 • Personalinę parodą KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE (200 m2), kurios gamybos arba transportavimo ir draudimo, įrengimo kaštus dengia festivalis KAUNAS PHOTO;
 • piniginį 2500 EUR prizą, mokamą į jo/jos banko sąskaitą po parodos atidarymo, bet ne vėliau kaip 2018 m. spalio 31 d.

Žiuri komisijos nariai

 • Fred Boucher – Photaumnales festivalio ir Usimage Biennalės (Klermontas/Bovė, Prancūzija), vadovas
 • Elena BoilleInternazionale magazine (Rome, Italija), Redaktoriaus pavaduotoja ir fotoredaktorė
 • Lydia Dorner – Musée de l’Elysée (Lozana, Šveicarija), asistuojanti kuratorė
 • Bettina Leidl Kunsthaus Wien (Viena, Austrija), direktorė
 • Kristin KernFotografisk Center (Kopenhaga, Danija), direktorė
 • Ângela Ferreira – nepriklausoma kuratorė ir patarėja Fotografijos muziejui Fortalezoje (Brazilija)
 • Alessandra Capodacqua – nepriklausoma kuratorė ir New York University Florence profesorė (Italija)
 • Donatas Stankevičius – Kauno fotografijos galerija (Lietuva), kuratorius
 • Gintaras Česonis – Kauno fotografijos galerija (Lietuva), vadovas
 • Mindaugas Kavaliauskas – KAUNAS PHOTO festivalis (Lietuva), įkūrėjas ir vadovas

Ankstesnieji KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai

KAUNAS PHOTO STAR Nugalėtojai, surengę parodas Kauno fotografijos galerijoje (iki 2014 m. paroda rengiama vėlesniais metais nei gautas titulas):

 • Mayumi Suzuki (Japonija, 2017)
 • Julien Lombardi (Prancūzija, 2016)
 • Jeniffer Thoreson (JAV, 2015)
 • Andrejs Strokins (Latvija, 2013)
 • Andrei Liankevich (Baltarusija, 2012)
 • Luca Zanier (Šveicarija, 2011)
 • Eric Lusito (Prancūzija, 2010)

KAUNAS PHOTO festivalio meninės rezidencijos

Pastaraisiais metais KAUNAS PHOTO festivalis skiria vis daugiau dėmesio kviečiant užsienio menininkus kurti Kaune arba mažesniuose Lietuvos miesteliuose, jų jau suformuotu kūrybiniu stiliumi nagrinėti vietines temas. 2017 metais šeši menininkai buvo pakviesti realizuoti darbus su vandeniu susijusiomis temomis Kaune arba bendruomeninius projektus Lietuvos miestuose.

Rezidencijų trukmė – tarp 7 ir 21 dienos. Šiemet festivalis vėl angažuojasi kviesti menininkus, dengdamas jiems kelionės išlaidas iki 250 Eur, apgyvendinimą vietoje, 750 EUR honorarą, teisių į sukurtus darbus perėmimo mokestį, mokamą pagal Fotografo/Menininko išrašytą sąskaitą-faktūrą ir garantuojantį teisę festivaliui KAUNAS PHOTO eksponuoti ir publikuoti rezidencijos darbo rezultatus. Papildomos rezidencijos išlaidos gali būti svarstomos. Tikimasi, kad Menininkas rezidencijos metu surengs mažiausiai vieną viešą savo kūrybos pristatymą ir sukurs, tradicinės fotografinės kūrybos atveju, 30-45 atvaizdų seriją iš anksto suderinta tema.

Į Atvirą kvietimą pateikti darbai, įtraukiantys bendruomenes, yra prioritetiniai svarstant kandidatūras rezidencijoms. Sprendimai renkantis potencialius rezidentus bus daromi remiantis Fotografų/Menininkų ankstesnių darbų stiliumi, nagrinėjamomis temomis ir kitais aspektais, adaptuojamais Kauno ar mažų miestelių temoms. Su kandidatais bus susisiekta asmeniškai dėl jų noro ir galimybių atlikti rezidencijas. Jiems bus pateikiami galimi projektų pasiūlymai. Menininkų rezidentų pasirinkimas nėra priklausomas nuo Žiuri komisijos vertinimų ir gali prasidėti net nesibaigus Atviram kvietimui. Dėl šios priežasties, Fotografai/Menininkai, norintys atlikti festivalio KAUNAS PHOTO meninę rezidenciją yra kviečiami teikti darbus kaip galima anksčiau ir nelaukdami paskutinio termino.

Įtraukimas į nekonkursinę festivalio KAUNAS PHOTO programą

Tais atvejais, kai Fotografai/Menininkai bus atrinkti į KAUNAS PHOTO festivalio nekonkursinę programą, su jais bus susisiekta asmeniškai. Jų vardai nebus publikuojami KAUNAS PHOTO svetainėje iki pat festivalio programos paskelbimo.

Visi Fotografai/Menininkai atrinti į festivalio programą neturi skirti savo lėšų parodų pardngimui. Daugeliu atveju festivalis pagamina parodas, kad jos atitiktų specifinius erdvių reikalavimus. Jei Fotografų/Menininkų darbai yra pagaminti, jie yra patogioje geografinėje vietoje ir juos galima, prasminga transportuoti, festivalis padengia transportavimo ir draudimo išlaidas.

Nekonkursinių KAUNAS PHOTO programos parodų autoriai, tais atvejais, kai gali atvykti į parodų atidarymus, gauna mažiausiai dvi nakvynes festivalio rezevuotame viešbutyje. Festivalis taip pat moka kuklią paramą kelionės kaštams padengti, kurią sumoka remiantis bilietais, sąskaitomis, jau įvykus kelionei.

KAUNAS PHOTO 2018 Kalendorius

Vasario 16– balandžio 4 d., 23:59 darbų teikėjo vietiniu laiku – Atviras konkursas teikti darbus;
Kovo 20 – balandžio 10 d. – Žiuri komisija peržiūri ir vertina darbus;
Balandžio 20 d. – Finalistų sąrašo paskelbimas svetainėje KaunasPhoto.com ir festivalio socialiuose profiliuose;
Balandžio 30 d. – paskutinė diena Finalistams atsiųsti (per WeTransfer į festival@kaunasphoto.info) 30-40 aukštos gebos fotografijų festivalio parengiamiesiems darbams;
Nuo antrosios gegužės pusės – Lauko parodos įvairiose Kauno vietose;
Rugsėjo 1 d.KAUNAS PHOTO STAR Finalistų ir Nugalėtojo parodų atidarymai;
Rugsėjo 1-10 d. – Kitų parodų atidarymai;
Iki spalio pabaigos – susitikimai su menininkais, edukaciniai renginiai, projekcijos, parodų turai.

Autorinės teisės ir kiti teisiniai aspektai

Teikdami darbus KAUNAS PHOTO 2018 Atviram kvietimui per LensCulture, FotografaiMenininkai patvitrina, kad jie yra tikrieji moralinių ir ekonominių teisių į tekiamus atvaizdus turėtojai. Jie sutinka, kad teikiamus atvaizdus festivalis KAUNAS PHOTO gali reprodukuoti įvairiomis formomis, kaip informaciniuose leidiniuose, kvietimuose, plakatuose, kataloguose, projekcijose, svetainėse, reklamuojančiuose festivalio KAUNAS PHOTO programą neribojamą laiką ir neribotoje teritorijoje. Fotografai/Menininkai sutinka už tai nereikalauti mokesčio. Teikdami darbus autoriai prisiima atsakomybę už teikiamose fotografijose pavaizduotų asmenų, modelių, objektų, vietų, prekių ženklų teisę į atvaizdą.

Dalyvavimas KAUNAS PHOTO festivalyje neriboja autorių teisių į jų sukurtus kūrinius. Fotografai/Menininkai ir toliau gali disponuoti savo kūriniais, pateiktais į Atvirą kvietimą – juos transliuoti, eksponuoti, publikuoti ir t.t.

Atspaudai, kurie pagaminami eksponuoti KAUNAS PHOTO festivalyje, gali likti festivalio kolekcijoje arba, autorių pageidavimu, būti sunaikinti. 2017 metais Vituso Salošankos rodyta paroda ”Kelionė Nemunu“, dalinai sukurta dviejų festivalio paremtų rezidencijų metu (2015 and 2017), po premjeros KAUNAS PHOTO festivalyje buvo rodyta Prienų Kultūros centre ir Vilniaus Prospekto fotografijos galerijos. Abu kartus menininkas buvo pakviestas į parodų atidarymus, jam buvo suteiktas apgyvendinimas.

Apie festivalį KAUNAS PHOTO

KAUNAS PHOTO siekia būti artimos ateities fotografijos žvaigždžių festivaliu. Būdamas tarptautinio bendradarbiavimo tinklo Festivals Of Light dalimi, KAUNAS PHOTO yra seniausias be pertraukų veikiantis fotografijos meno festivalis Baltijos šalyse.

Šiandien, kai vis daugiau konkursų, galerijų ir festivalių praktikuoja veiklą, kurioje remiasi menininkų investicijomis į parodas, festivalio KAUNAS PHOTO tikslas yra tapti menininkams draugišku festivaliu

KAUNAS PHOTO didieji rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
KAUNAS PHOTO STAR partneriai – Kauno fotografijos galerija, LensCulture, EPSON.

Teikite darbus iki 2018 m. balandžio 4 d. 23:59 jūsų laiku per LensCulture

LensCulture yra pasaulinė fotografų ir fotografijos kūrybinių industrijų bendruomenė. Tai yra viena svarbiausių pasaulio interneto vietų, kur galima atrasti šiuolaikinę fotografiją. Fotografams LensCulture suteikia kone geriausias galimybes jų darbų sklaidai pasauliniu mastu, siekiant tarptautinio pripažinimo, nuolatiniam tobulėjimui, kūrybos augimui. LensCulture portalas auga kartu augindamas ir įgalindamas fotografus, pasiekdamas didesnę nei 2.5 milijonų auditoriją, iš 145 šalių, spausdina medžiagą 15 pasaulio kalbų.

www.KaunasPhoto.com

www.LensCulture.com
www.KaunasGallery.lt
Mayumi Suzuki (Japonija) kūrybos pristatymas

17.00 Kūrybos pristatymas (Artist talk). Kauno fotografijos galerija (Vilniaus g. 2) Mayumi Suzuki (Japonija).
Mayumi Suzuki (Japonija) parodos „Atkūrimo testamentas” atidarymas

Rugsėjo 1 d., 18 val., Kauno fotografijos galerijoje (Vilniaus g. 2) vyks japonų fotomenininkės Mayumi Suzuki parodos “Atkūrimo testamentas” atidarymas.
KAUNAS PHOTO 2017 Open Call !

KAUNAS PHOTO is the largest annual photographic festival in the Baltic States, based in Kaunas, Lithuania, since 2004. Maintaining its strong international character, KAUNAS PHOTO is a platform of priemieres of emerging talents. “Photo World” magazine (China) described KAUNAS PHOTO festival as a spot of the Europe’s Crossroads of photography. Being the prime event of art photography in Lithuania, KAUNAS PHOTO pursues an objective to be both audience and photographer -friendly festival.

In 2017, partnering with LensCulture, KAUNAS PHOTO festival announces an open call for its 14th edition, offering an array of opportunities for photographers from inclusion to festival program, KAUNAS PHOTO STAR 2017 Award (solo exhibition at the largest photography gallery in the Baltic States) to paid residencies.

Theme “WATER
In 2017, photographers are invited by KAUNAS PHOTO festival to submit a series of 12-15 works on the themes related to water. What should the works speak about?
Anything imaginable: lack & excess, drought & flood, rain & snow, chemistry and biology, life & death, surface & depth, economy & ecology, adventure & accident, seas & oceans, coastlines & islands, rivers & lakes, fear & relaxation, work & holidays, resorts & harbors, glaciers & icebergs, pollution & treatment, extinction & conservation, connection & separation, bridges & ferries, energy & aesthetics, health and harm.
You name it in your works!

Who can submit? What works?
All photographers, artists, regardless of their age, nationality and place of residence are invited to submit work. KAUNAS PHOTO festival is known for its focus on documentary, but all styles, genres and approaches to photography are accepted and exhibited.

Deadline: April 1, 2017, entrant’s local time.

Entry consists of:

 • title of the work;
 • 12-15 images (2000 px on the longer side, JPG);
 • short description of the work (up to 250 words);
 • short written biography (up to 250 words), follwed by photographer’s contacts: email, phone number/s, mailing address.

Submission fee: entry 29 EUR, payable at the time of submission. Entries of multiple series allowed.
First 50 applicants will receive a free catalog of KAUNAS PHOTO 2016 by post.

Jury Members (the list is growing):

 • Hannah Frieser – Center for Photography at Woodstock (Woodstock, NY, USA), Executive Director
 • Andrius Pukis – POST Gallery (Kaunas, Lithuania), Founder and Director
 • David Bram – Fraction Magazine (Albuquerque, NM, USA), Publisher
 • Jean-Marc LacabeLe Château d’Eau gallery, (Toulouse, France), Director
 • Kristina Juraitė – Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania), Head of Mass Communications Department
 • Julia Durkin – Auckland Festival of Photography (New Zealand), Founder & Public Participation Director
 • Maira Dudareva – Latvian Museum of Photography (Riga, Latvia), Director
 • Enrico Stefanelli – PhotoLux Festival (Lucca, Italy), Founder and Director
 • Laura Toots – Tallinn Photomonth contemporary art biennial (Estonia), Artistic Director
 • Nestan Nijaradze – Tbilisi Photo Festival (Georgia), Artistic Director
 • Maciej Jaźwiecki – Gazeta Wyborcza and Duży Format Magazine (Warsaw, Poland), Photo Editor
 • Donatas Stankevičius – Kaunas Photography Gallery and KAUNAS PHOTO (Lithuania), Curator & Exhibition Architect
 • Mindaugas Kavaliauskas – KAUNAS PHOTO festival (Lithuania), Founder & Director

3 Types of Opportunities in One Call
There are multiple ways in which artists submitting works to Kaunas Photo Open call can be enrolled in Kaunas Photo festival 2017:

 • KAUNAS PHOTO festival program, including Outdoor exhibitions presented in squares in Kaunas, Exhibitions in galleries, Intro Exhibition at M.Žilinskas Art Gallery of the National M.K.Čiurlionis Art Museum and Projection events, among them one open-air night with screens in the center and old town of Kaunas, inspired by the Nuit de l’Annee in Arles. Dates to be precised;
 • KAUNAS PHOTO STAR 2017 – solo exhibition at the Kaunas Photography Gallery;
 • Artist Residencies in Kaunas of 7-14 days aiming to create water-related works in Kaunas.

 

KAUNAS PHOTO STAR 2017 Award
The winner of the KAUNAS PHOTO STAR 2017 title will be one of the TOP-4 photographers / artists. The TOP-4 positions will be determined by the mathematical calculation of the online votes of Jury Members. The choice of the Winner, since 2014 is done by a board of curators of KAUNAS PHOTO festival and Kaunas Photography Gallery , the host of the exhibition.
The winner receives:

 • a solo exhibition at Kaunas Photography Gallery (200 sq. metres);
 • accommodation in Kaunas for up to 4 days at festival’s designated hotel in Kaunas;
 • international return trip allowance of up to 250 EUR, based on real travel tickets, invoices;
 • coverage of transportation or production costs of the exhibition based on mutual agreement.

The other portfolios of TOP-4 will be exhibited in the festival, in general order applied to other participants: exhibition or transportation of works at festival expense, up to 2 days coverage of festival-designated hotel, partial travel allowance of 100 EUR, based on real travel expenses, paid upon arrival in Kaunas and presentation of travel tickets, invoices.

KAUNAS PHOTO STAR exhibitions at Kaunas Photography Gallery, same as other festival exhibitions tend to have a site specific character, therefore, every exhibition is regarded as individual. Its implementation requires a common work between the photographer / artist and the exhibition curator and architect.
Winners of previous KAUNAS PHOTO STAR award, who have held their exhibitions at KAUNAS PHOTOGRAPHY GALLERY (exhibition year follows the year of the title):

 • Julien Lombardi (France, 2016)
 • Jeniffer Thoreson (USA, 2014)
 • Andrejs Strokins (Latvia, 2013)
 • Andrei Liankevich (Belarus, 2012)
 • Luca Zanier (Switzerland, 2011)
 • Eric Lusito (France, 2010)

Artist Residencies @ KAUNAS PHOTO
In the recent years the festival started inviting artists to create works in Kaunas using their developed style. In 2017, several artists will be invited to realize a work about water-based subjects.
Duration of the residency 7-14 days. The festival engages in paying the international return trip, accommodation in Kaunas, an artist fee of 500 EUR, payable against an invoice. Additional costs of creation might be covered by KAUNAS PHOTO. The works created during the residency are to be exhibited and published by the festival. The artists selected are expected to deliver one public artist talk. The selection will be based on the existing work the style, topic of which could be adapted to Kaunas. Candidates will be contacted for availability and interest to undertake the project proposal.

Selection process: Jury Members, Curators and their votes
A panel of invited Jury members will be reviewing the portfolios as soon as they are submitted for review. After the end of the submission period, a list of rated portfolios will be generated. Based on this list, TOP – 4 will be designated. In case of equal ratings of the neighboring standings, the top circle may be enlarged.
Exhibitions, Projection events, Residencies – picks by the festival curators, considering the portfolios’ messages, suitability to specific urban spaces, artistic and thematic uniqueness of water narratives.
KAUNAS PHOTO STAR 2017 – solo exhibition at the Kaunas Photography Gallery, experts votes to generate TOP-4, winner’s choice by festival and gallery curators.
All the photographers from the TOP-4 positions will be invited to exhibit in either outdoor, public space or the central exhibition. One will be selected for KAUNAS PHOTO STAR award.

KAUNAS PHOTO 2017 Timetable
March 2– April 1, 23:59 – Entrant’s local time – Call for entries;
March 20 – April 7 – experts and festival curators Reviewing portfolios;
June 1Intro exhibition at M.Žilinskas Art Gallery of the National M.K.Čiurlionis Art Museum & outdoor exhibitions across Kaunas;
June 1 – announcement of KAUNAS PHOTO STAR 2017 TOP 4 artists and participants of KAUNAS PHOTO 2017 exhibitions, residencies;
June 1–End of October – outdoor exhibitions in squares of Kaunas;
September 1 – Openings of exhibitions of TOP 4 and KAUNAS PHOTO STAR Winner’s exhibition;
September 1– 14 – Openings of exhibitions, artist talks, portfolio reviews.

KAUNAS PHOTO festival
(Lithuania, since 2004) has been a festival of premieres for future stars of contemporary photography. Being a part of Photo Festival Union and Festivals Of Light Organization, KAUNAS PHOTO festival is the longest-running photographic festival in the Baltic states is a platform for dialogue around contemporary photographic creation between North and South, East and West.
Today, more and more competitions (even highly ranked ones), galleries and festivals practice requesting artists to pay for almost every aspect of participation and exhibiting their works – from high entry fees to production of works, travel, accommodation.
If selected to exhibit at KAUNAS PHOTO festival, photographers do not need to make investments. In most cases, the works are produced to match site-specific settings at the expense of the festival. If the artists’ works are available to be transported, are in reasonable distance within the EU and match the general idea of exhibition and space in Kaunas, the festival covers transportation and insurance of works. Hotel accommodation for at least 2 days in Kaunas (at festival’s chosen hotel) is paid, if invited artists are available to be present at exhibition openings or purposely arranged guided tours. The only promise the festival is unable to make, is taking the full travel bill. Therefore, a modest contribution to travel costs is offered to participants of exhibitions. Adapted in 2010, this formula has enabled most artists to be present at KAUNAS PHOTO festival exhibition openings or guided tours, artist talks.

KAUNAS PHOTO festival is in pursuit of perfection in building exhibitions, respect to artists and by welcoming artists, curators and audience, making world-wide photo exchange happen.
For references, please consult a friend who has exhibited in Kaunas and visited his/her exhibition, especially after 2010.

Author’s rights and other legal aspects
While submitting works to the KAUNAS PHOTO 2017 open call, photographers declare that they are the only owners of the economic author’s rights to the pictures submitted. They agree that the pictures submitted can be reproduced in materials and forms of artistic or media presentation of KAUNAS PHOTO festival outcomes, such as flyers, invitation cards, post cards, posters, catalogs, projections, slideshows, web sites, including but not limited to that of KAUNAS PHOTO festival for unlimited time in unlimited territory without any royalty payments. Entrants accept their responsibility for the right to the image of persons, models, places, objects or trade marks appearing in the pictures submitted to KAUNAS PHOTO festival on-line portfolio reviews.
KAUNAS PHOTO festival does not limit the photographers’ /artists’ economic rights to promote, broadcast, exhibit, publish and sell their images submitted to KAUNAS PHOTO festival’s open call for works.

Enter until April 1, 2017 (your local time) via LensCulture

Link address:
https://www.lensculture.com/competitions/kaunas-2017/events

LensCulture is a global community of photographers and industry professionals. As one of the world’s largest online destinations for discovering contemporary photography, LensCulture also provides some of the best opportunities for global exposure, international recognition, ongoing learning and creative development. LensCulture is committed to inspiring and empowering its thriving community of over 2.5 million, across 145 countries and in 15 languages around the world.

Feature picture: © Vitus Saloshanka “The Nemunas Journey”. Lithuania, 2016, realized during a residence @ KAUNAS PHOTO.
19/08/2016 parodos atidarymas Julien Lombardi “Neužbaigta” /Kauno Fotografijos Galerija

Rugpjūčio 19 d., 18:00 val, Kauno Fotografijos galerijoje, KAUNAS PHOTO festivalis atidarė prancūzų fotomenininko Julien Lombardi, pelniusio KAUNAS PHOTO STAR 2016 vardą, parodą – “Neužbaigta”.

Paroda veiks iki rugsėjo 18 d.

 
3 in 1 KAUNAS PHOTO festivalio kvietimas teikti darbus iki birželio 17 d.

KAUNAS PHOTO festivalis savo veiklą pradėjo 2004 m. ir netrukus tapo žinomas kaip premjerų festivalis, fotografų sėkmės indikatorius. Festivalis rengiamas kiekvienais metais Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos mieste. KAUNAS PHOTO festivalis ilgiausiai be pertraukų organizuojamas Baltijos šalyse, tai platforma skirta dialogui apie šiuolaikinės fotografijos kūrybą tarp Šiaurės ir Pietų, Rytų ir Vakarų. Nors festivalis yra svarbiausias fotomeno renginys Lietuvoje, jo tikslas nėra vien tik akcentuoti Lietuvos fotografijos mokyklą. Festivalio programos ir projektai apima labai platų veiklų spektrą: nuo parodų eksponavimo iki katalogų parengimo ir publikavimo. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių, 2014 metų paroda „74-ųjų karta“, nugulusi į to paties pavadinimo katalogą, apie 11, tarptautiniu mastu pripažintų Europos fotografų, gimusių 1974 metais.

2016 metais KAUNAS PHOTO festivalis grįžta su kvietimu teikti darbus ir viename kvietime, fotografams iš Europos ir už jos ribų, siūlo tris galimybes.

1/3. Darbų matomumas folioPORT Flâneur urbanistinės tematikos fotografijų duomenų bazėje.

folioPORT Flâneur – platforma skirta teikti darbus KAUNAS PHOTO 2016 m. programai, tuo pat metu ji funkcionuoja kaip fotografijos duomenų bazė, kurioje kaupiamos fotografijos susijusios su gatve, miesto gyvensena, viešąją erdve. Duomenų bazė – atvira visuomenei. Fotografo pateikti darbai KAUNAS PHOTO festivalio 2016 m. programai, bus matomi didelei tarptautinei fotografijos bendruomenei ir visiems svetainės lankytojams.

2/3. Įtraukimas į KAUNAS PHOTO festivalio programą

2016 metų KAUNAS PHOTO festivalio tema: Flâneur: naujieji urbanistiniai naratyvai.

Flaneur: naujieji urbanistiniai naratyvai – Europos kofinansuojamas projektas, festivaliui suteikęs galimybę sukurti folioPORT platformą, skirtą paraiškų teikimui ir platesnio funkcionalumo sukūrimui.

Nepaisant to, kad darbus gali teikti fotografai iš viso pasaulio, kai kurios KAUNAS PHOTO programos dalys skirtos tik Europos fotografams. Ypač laukiami lietuvių fotografų darbai.

KAUNAS PHOTO 2016 renginiai vyks nuo birželio iki spalio pabaigos. Pagrindinė renginių savaitė – rugsėjo 6 – 11 d.

Darbai pateikti į folioPORT Flâneur sistemą, gali būti atrinkti:

KAUNAS PHOTO festivalio lauko parodoms, eksponuojamoms Kauno miesto aikštėse, skveruose, parkuose, nuo birželio vidurio iki spalio.
Parodoms galerijose nuo rugpjūčio 19 d. iki spalio vidurio.
Pagrindinei parodai M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M. Žilinsko dailės galerijoje (Europos fotografų darbai), nuo rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 19 d.
KAUNAS PHOTO STAR 2016 – personalinei parodai Kauno fotografijos galerijoje nuo rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 15 d.
Fotografijų projekcijų renginiams, tarp jų – fotografijos naktis, kurios metu fotografijų darbai bus pristatomi lauko ekranuose miesto centre ir senamiestyje. Renginys bus įgyvendintas sekant Nuit de l’Annee in Arles pavyzdžiu. Data bus patikslinta.

 

3/3.  KAUNAS PHOTO STAR 2016 Apdovanojimas

KAUNAS PHOTO STAR 2016 nugalėtojas bus išrinktas iš TOP-4 fotografų / menininkų. TOP – 4 bus sudarytas, suskaičiavus ekspertų balsus folioPORT sistemoje. Nuo 2014 metų KAUNAS PHOTO STAR nugalėtoją renka KAUNAS PHOTO festivalio kuratoriai ir Kauno fotografijos galerija.

KAUNAS PHOTO STAR nugalėtojui suteikiama:
– personalinė paroda Kauno fotografijos galerijoje. Parodos datą pasiūlo festivalio organizatoriai ir Kauno fotografijos galerija.
– apgyvendinimas Kaune iki 4 dienų, festivalio parinktame viešbutyje.
– kelionės išlaidų padengimas iki 300 EUR, atsižvelgiant į kelionės išlaidas įrodančius bilietus, sąskaitas.
– fotografijos darbų transportavimo ar gamybos išlaidų padengimas, atsižvelgiant į abipusį susitarimą. KAUNAS PHOTO STAR parodos Kauno fotografijos galerijoje įrengiamos atsižvelgiant į vietos charakterį, todėl kiekviena paroda įrengiama individualiai. Paroda įgyvendinama bendradarbiaujant su fotografu/ menininku, parodos kuratoriumi ir architektu.
Ankstesnieji KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimo nugalėtojai, kurie surengė parodas KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE:

 

Kas gali teikti darbus? Kokių darbų tikimąsi?

Kvietimas teikti darbus KAUNAS PHOTO 2016 yra atviras visiems fotografams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės ar šalies.

Tema: „Flâneur: Naujieji urbanistiniai naratyvai“

KAUNAS PHOTO festivalio 2016 m. programai, fotografai kviečiami teikti 12 – 15 serijos darbų, temai: „Flâneur: Naujieji urbanistiniai naratyvai“.

Kokių darbų tikimąsi ?
Tema plati, tačiau reikėtų būti atidiems nuo jos nenutolstant, fotografai teikiantys darbus, turi atsižvelgti:
Flâneur – galėtų būti sinonimas „gatvės fotografijai“. Prancūzų kalboje daiktavardis „Flâneur“ – reiškia „bastūnas“, „vaikštinėtojas“ ar „dykinėtojas“. „Flânerie nurodo klajojimo veiksmą su visomis kitomis galimomis asociacijomis. Šaltinis – Wikipedia.
Naujas – darbas turi būti sukurtas 2000 m. ar po 2000 m. ir būti susijęs su šiuolaikinio gyvenimo būdu. Laukiami tiek baigti, tiek kūrybiniame procese esantys darbai.
Urbanistinis / miesto – darbai turi būti susiję su miestu, miesto kultūra, civilizacija.
Naratyvai – darbai turi kalbėti vizualiai, konceptualiai, dokumentiškai, pasakojimai turėtų būti grįsti fenomenu, vieta ar asmeniu. Taip pat jie turi būti estetiški, atspindėti socialines, politines, moralines, ekonomines ar kitas temas.

Ekspertai, kuratoriai ir jų balsai

Pakviestų ekspertų žiuri portfolio vertins iš karto po jų pateikimo. Pasibaigus darbų teikimo terminui, bus suskaičiuoti kiekvieno portfolio ekspertų skirti balsai, tokiu būdu automatiškai bus sudarytas pateiktų portfolio sąrašas nuo geriausiai įvertintų iki mažiau balsų surinkusiųjų. Dėl festivalio programos kertinių aspektų, ekspertų balsai bus svarbiausi.

Ekspertų balsų ir festivalio kuratorių vaidmuo atrenkant darbus KAUNAS PHOTO festivalio 2016 programos dalims:
Lauko parodos – darbai atrenkami festivalio kuratorių, atsižvelgiant į portfolio žinutes, tinkamumą specifinėms miesto erdvėms, parodos tinkamumą viešosiose erdvėse, kt.
Parodos galerijose – festivalio kuratorių sprendimas bus pagrįstas atsižvelgiant į ekspertų balsus ir urbanistinių naratyvų įvairovę.
Pagrindinė paroda M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M. Žilinsko dailės galerijoje – festivalio kuratorių sprendimas bus pagrįstas atsižvelgiant į ekspertų balsus ir urbanistinių naratyvų įvairovę.
KAUNAS PHOTO STAR 2016 – personalinė paroda Kauno fotografijos galerijoje rugpjūčio 19 – rugsėjo 15 d. – TOP -4 išrenkamas susumavus ekspertų balsus, laimėtoją iš jų išrenka festivalio ir galerijos kuratoriai.
Fotografijos projekcijų renginiai – darbus atrenka festivalio kuratoriai.

Visi fotografai patekę į TOP-4, bus pakviesti eksponuoti savo darbus: lauko parodose, viešosiose erdvėse ar pagrindinėje parodoje, o vienas iš keturių bus apdovanotas KAUNAS PHOTO STAR prizu.

 

Paraiškos pateikimo etapai, mokesčiai

1 etapas – Fotografo profilio registracija. Prisijungiant fotografas sutinka su nurodymais ir terminais.

2 etapas – portfolio įkėlimas ir pateikimas peržiūrai;

3 etapas – portfolio patvirtinimas išsiunčiamas per 24 val., nuo portfolio pateikimo. Daugiau apie patvirtinimą žiūrėti „Kaip tai veikia“.

4 etapas – jei fotografas pasirenka dalyvauti KAUNAS PHOTO STAR konkurse, už kiekvieną portfolio pateiktą konkursui, mokamas 15 EUR mokestis.

PayPal: festival@kaunasphoto.info

Mokėjimo paskirtyje rašoma: „Vardas Pavardė_Serijos pavadinimas“.

4A etapas – Po apmokėjimo gavimo, portfolio dalyvauja KAUNAS PHOTO STAR konkurse.

 

Tvarkaraštis

Gegužės 18 – birželio 17 – kvietimas teikti darbus

Gegužės 25 – birželio 17 – ekspertai ir festivalio kuratoriai peržiūri pateiktus portfolio.

Birželio 17  – galutinis terminas / paskutinė galimybė pateikti darbus iki 23:59 (Lietuvos) vietos laiku.

Birželio 30KAUNAS PHOTO STAR 2016 laimėtojo ir KAUNAS PHOTO 2016 programos dalyvių paskelbimas

Birželis – Spalis – lauko parodos Kauno aikštėse, parkuose, skveruose, rodomi fotografų darbai, atrinkti iš folioPORT Flâneur duomenų bazės.

Rugpjūčio 19 – Rugsėjo 19 – parodos muziejuose / galerijose, įskaitant pagrindinę ir KAUNAS PHOTO STAR nugalėtojo parodas.

 

Autorių teisės ir kiti teisiniai aspektai

KAUNAS PHOTO festivalio atviru kvietimu, teikdami darbus į folioPORT Flâneur (folioport.eu) platformą, fotografai pripažįsta, kad jie yra vieninteliai, ekonominių autorinių teisių į pateikiamus vaizdus, savininkai. Jie sutinka, kad priimti darbai yra atrinkti festivalio parodoms ar projekcijoms, jie gali būti toliau reprodukuoti į medžiagas ir kūrybines ar medijos prezentacijos formas folioPORT ir KAUNAS PHOTO festivalyje, „Flâneur: naujieji urbanistiniai naratyvai“. Pateikti darbai gali būti naudojami: reklaminiams lapeliams, kvietimo kortelėms, atvirukams, skelbimams, katalogams, projekcijoms, prezentacijoms, tinklalapiams, įskaitant, bet neapsiribojant, kad KAUNAS PHOTO festivalis priimtus darbus naudos neribotą laiką ir neribotai teritorijai be jokių autorinių honorarų. Pareiškėjai prisiima atsakomybę už teises į žmogaus atvaizdą, modelius, vietas, objektus ar ženklus, kurie yra pateikiami fotografijose pateiktose folioPORT Flâneur nuotolinėms portfolio peržiūroms.

folioPORT.eu ir KAUNAS PHOTO festivalis nėra agentūros užsiimančios fotografijų pardavimu ar pateiktų darbų licenzijos suteikimu.  Visi susitarimai kylantys iš nuotolinių portfolio peržiūrų yra sudaryti tarp  fotografų ar juos atstovaujančių asmenų su interesuotomis šalimis. folioPORT.eu ir KAUNAS PHOTO festivalis neriboja fotografų / menininkų moralinių ar ekonominių teisių reklamuojant, platinant, eksponuojant, publikuojant ar parduodant fotografijas, pateiktas folioPORT.eu & KAUNAS PHOTO festivalio 2016 programai.

 

KAUNAS PHOTO festivalis

(Lietuva, nuo 2004 m.) premjerų, šiuolaikinės fotografijos ateities žvaigždžių festivalis. Būdamas Foto festivalių sąjungos ir „Festival of Light“ organizacijos dalimi, KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas festivalis Baltijos šalyse. Tai platforma skirta dialogui apie šiuolaikinės fotografijos kūrybą tarp Šiaurės ir Pietų, Rytų ir Vakarų.

Šiandien, vis daugiau konkursų (net aukštai vertinamų), galerijos ir festivaliai paprastai iš dalyvaujančių ir eksponuojančių savo darbus menininkų, reikalauja susimokėti beveik už viską, pradedant nuo aukštų paraiškos pateikimo mokesčių ir baigiant darbų pagaminimo, kelionės ir apgyvendinimo išlaidų.

Tuo tarpu iš menininkų, kurie atrinkti eksponuoti savo darbus KAUNAS PHOTO festivalyje, nėra reikalaujama didelių investicijų. Daugeliu atvejų, darbai pagaminami atsižvelgiant į vietos specifiką, festivalio sąskaita. Jeigu menininkų darbai gali būti transportuojami, ir yra priimtiname atstume Europoje bei atitinka bendrą parodos idėją ir vietą Kaune, festivalis padengia darbų transportavimo ir draudimo išlaidas. Jeigu parodos autorius gali atvykti į parodos atidarymą ar turą po parodą, festivalis padengia mažiausiai 2 dienų menininko apgyvendinimo išlaidas viešbutyje (viešbutis parenkamas festivalio). Vienintelis dalykas ko festivalis negali padengti, tai visos kelionės išlaidų sumos. Todėl, parodų autoriams yra pasiūloma nedidelė parama, padengiant kelionės išlaidas. Ši formulė taikoma nuo 2010 m. ir ji suteikė galimybę daugeliui autorių dalyvauti savo parodų atidarymuose, turuose po parodas, menininkų kūrybos pristatymų paskaitose.

Dėl rekomendacijų, pasikonsultuokite su savo draugais, kurie eksponavo savo parodas Kaune ir jas aplankė, ypač nuo 2010 m.

http://folioPORT.eu

www.KaunasPhoto.com

Festivalį organizuoja: VšĮ Šviesos raštas

Registruokitės & Pateikite savo darbus per folioPORT for Flâneur
arba
Prisijunkite & Pateikite savo darbus jeigu jau esate sistemoje prisiregistravęs fotografas

Paraiškos priimamos iki Birželio 17, 2016
per folioPORT.eu